facebook pixel

Lær at leve med dine traumer

Langt de fleste mennesker oplever belastende begivenheder gennem livet, som giver anledning til kriser og traumatiske reaktioner. Nogle kommer relativt hurtigt over det hændte, mens andre har oplevet så traumatiske hændelser, at de har brug for mere omfattende hjælp og støtte til at komme videre.

Traumer kan skyldes mange forskellige ting. Det kan for eksempel være frygtelige oplevelser forbundet med krig, vold, seksuelt misbrug, voldtægt, abort, bilulykke, fødsel, mobning m.m. Her vil de fleste opleve at få traumereaktioner, fordi kroppen og sindet har været udsat for noget meget voldsomt.

Mange oplever, at de forandrer sig, bliver fjerne for sig selv og at følelserne tager styringen. Det er derfor vigtigt at få hjælp til at genoprette en normal hverdag igen.

Hvad er følelsesmæssigt og psykisk traume?

Emotionelt og psykologisk traume kan resultere sig, hvis man har været udsat for stressfulde begivenheder, der ødelægger følelsen af sikkerhed, hvilket får dig til at føle dig hjælpeløs og usikker.

Traumatiske oplevelser indebærer ofte en trussel mod eget liv eller sikkerhed, men enhver situation, der efterlader dig i en følelse af, at du føler dig overvældet og isoleret, kan være traumatisk. Også selvom det ikke indebærer fysisk skade.

Det er ikke de objektive fakta, der afgør, om en begivenhed er traumatisk. Det afgørende er din subjektive følelsesmæssige oplevelse af begivenheden.

En begivenhed kan føre til traumer hvis:

 • Det skete uventet
 • Det skete gentagne gange
 • Du var uforberedt
 • Nogen var bevidst grusom og ond mod dig
 • Du følte dig magtesløs i at forhindre det.

Svære psykiske og fysiske traumer

Ofte sker det, at en chokreaktion på et traume først viser sig flere år efter hændelsen. Den kan blandt andet vise sig som træthed, angst, smerte, rastløshed, manglende selvtillid, selvværd eller skyldfølelse.

Læs også  Skilsmisse – hvad nu?

Du kender måske til, at du hele tiden genoplever traumatiske begivenheder og søger efter en forklaring på det, som der er sket. Måske har du oplevet, at familie og/eller venner har svært ved at håndtere situationen, hvis du er begyndt at tale om det.

Når vi bliver udsat for traumatiske oplevelser, husker vi ofte gennem vores følelsesmæssige reaktioner. Personer og steder bliver ofte forbundet med nogle bestemte følelser, og oplevelserne kan være så ubehagelige, at mange forsvarer sig selv ved at glemme.

Har man været udsat for en ubehagelig oplevelse, er det vigtigt at glemme, men det er også vigtigt at kunne huske, hvis man har været udsat for en truende oplevelse, hvis man skulle risikere at blive udsat for noget lignende igen. Når man glemmer en traumatisk oplevelse, er det måden, som psyken forsvarer sig på, men hvis man undertrykker, fortrænger eller benægter voldsomme oplevelser i længere tid, kan du risikere, at det fører til psykiske ændringer eller fysiske reaktioner. Dette kan medføre søvnløshed, angst eller problemer med at kontrollere sine egne følelser.

Til bearbejdningen af oplevelserne er det vigtigt, at du søger hjælp, så du ikke går alene med dine traumatiske erindringer.

Traume symptomer

Når traumehændelsen er ovre, så kommer symptomerne. De kommer i mange former som for eksempel:

 • Mareridt
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Sorg
 • Depression
 • Fobier
 • Skyld og skam
 • Magtesløshed
 • Håbløshed.

For nogle bliver efterreaktionerne så massive, forstyrrende og langvarige, at de udvikler sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.

Mange føler sig forandret, som om at ens personlighed har ændret sig efter en traumatisk hændelse. Det kan være svært at genkende sig selv, når man reagerer voldsomt, pludselig får angstanfald eller ikke længere tør færdes på gaden. Det kan opleves som om, at man bliver forfulgt af fortiden og traumet.

Læs også  Kærestesorger

Mange mister lysten til de aktiviteter, oplevelser og ting, som tidligere skabte stor glæde ved livet. Her er det vigtigt at arbejde med at øve sig i og få hjælp til at genoprette en hverdag, som giver mening.

6 veje til at genfinde livskraften

For at genvinde livskraften og hjælpe dig selv til at leve et liv, der er baseret på dine værdier, skal du give slip på uhensigtsmæssige undgåelses- og kontrolstrategier.

Du kan samtidig med fordel øve dig på ”De 6 veje”, som er seks måder, hvorpå du kan forstå og møde dig selv, dine symptomer og livet på.

Metoden er ikke et udtryk for endegyldige mål, men derimod processer. Alle seks måder er med til at understøtte, forstærke og vedligeholde hinanden.

 1. Lev i nuet frem for at tænke på fortiden eller bekymre dig om fremtiden
 2. Forsøg at være åben og nysgerrig igen ved at undersøge, udforske og udfolde indre og ydre fænomener
 3. Tro ikke på alt, hvad du tænker på. Forsøg at holde de negative tanker væk
 4. Husk på, at du ikke altid er dine symptomer/diagnoser/traumer. De er en del af dit liv, men du er så meget mere end de
 5. Find ud af, hvad dine vigtigste værdier i livet er
 6. Tag små og lidt efter lidt større skridt i retning af dine værdier. Start allerede i dag, og gentag igen og igen.

Det vil undervejs blive svært, og føles uoverskueligt, og du vil vende tilbage til de gamle og genkendelige strategier. Sådan er det, når man øver sig på nye ting, og det er helt okay. Husk at være tålmodig, venlig og din egen bedste ven undervejs i øvelsen.

Læs også  Bedre parforhold

Efter en traumatisk hændelse har man brug for hjælp og støtte, for at finde ud af at leve med det, der er sket. Den bedste hjælp kommer som regel fra venner og familie, men det kan være nødvendigt at opsøge professionel hjælp for at komme videre. Det kan for eksempel være EMDR behandling.

Menu