facebook pixel

Manglende empati i parforhold

Manglende empati i et parforhold vil sige, at en af parterne ikke er i stand til at sætte sig ind i den andens følelser og behov. En person der mangler empati, er uinteresseret i andre. De er ikke i stand til at sætte sig selv i andres sted eller forstå andres tanker og følelser.

Empati er evnen til at forstå en anden persons virkelighed og at kunne tænke på eller være opmærksom på dennes følelser. Desværre er der nogle mennesker, der ikke har den evne. At leve i et parforhold med en person, der mangler empati, medføre stor smerte hos den, der er meget empatisk.

Tegn på at din partner mangler empati

Oplever du, at din partner virker ligeglad med dine behov og generelt ikke udviser særlig meget empati?
Det er et dårligt tegn. Hvis din partner ikke er indfølende og viser interesse for dine behov og følelser, kan det give en stor følelse af usikkerhed og mindreværd. Stor følelsesmæssig smerte og ulykkelighed. Det gælder især, hvis du har forsøgt at kommunikere dine behov, og du ikke er lykkedes med at nå partneren. Det kan for eksempel være, hvis du gerne vil tale om noget, der er vigtigt for dig, men din partner afviser det. I nogle enkelte tilfælde oplever du måske glimtvis, at din partner virker empatisk og tilstedeværende, så kan der blot være tale om indstuderet eller falsk spil for at gavne sig selv.

I et parforhold med manglende empati vil man ikke føle sig hørt. Det kan være svært for den person, der mangler empati at møde sin partners følelser og behov. De har ikke den naturlige fornemmelse af, hvordan man validerer den andens følelser og viser forståelse og omsorg for andre.

Læs også  Mobiltelefon, vrede og jalousi - jeg kan snart ik' mere

Lidelser der kan være forbundet med manglende empati

I visse tilfælde kan alle risikere at stå en situation, hvor man er blottet for empati overfor sin partner. Føler man sig svigtet, såret eller står i en presset situation, er der ikke noget unormalt i det.

Mennesker som er selvcentrerede og kun bekymrer sig om sig selv, er sårende og opslidende at leve sammen med. Derudover forlader de ofte deres partner eller andre mennesker der står dem nær, når det ikke går, som de gerne vil have det.

Personer med en særlig utryg tilknytning kan være følelsesmæssigt ustabile, hvilket gør det svært for dem at opretholde stabile relationer og være i et længerevarende parforhold. Det er svært for dem at forstå og forudsige, hvad andre føler. Forsøger du at forklare dig, hvordan deres handlinger kan gøre ondt, kan de ikke se noget forkert i det, men forsøger derimod at forklare sig og at få dig til at føle dig skyldig.

Mangler min partner empati?

En person der mangler empati, er uinteresseret i andre – også selvom I er i et fast parforhold. De er ikke i stand til at sætte sig selv i andres sted eller forstå andres tanker og følelser. De ser ikke ud over deres egen verden, så de forbliver fuldstændig selvoptaget.

En partner der gang på gang manipulerer dine tanker for at få dig til at føle dig skyldig for at forsvare sig selv, skal du have hjælp til at håndtere og måske have hjælp til at forlade. En sådan partner forsøger blot at involvere dig i sin verden for at få det fra dig, som vedkommende gerne vil have. Disse personer kan være direkte kontrollerende og kolde. De har svært ved at udtrykke sig, fortælle hvad de føler og de forstår ikke de situationer, du oplever.

Læs også  Psykisk vold

Sådan håndterer man en partner, der mangler empati

En partner der mangler empati, har ikke kun svært ved at forstå dig. Personen kan også manipulere dig for at tilfredsstille egne behov. Du får her nogle ideer til, hvordan du kan håndtere en partner, der mangler empati:

  • Sæt grænser

Du bestemmer, hvor langt din partner skal have lov til at gå. Vær opmærksom på dine grænser.

  • Vær utvetydig

Kommuniker, hvad du gerne vil sige, på den bedst mulige måde. Ved at være klar og tydelig, ved din partner præcis, hvad du føler.

  • Mærk efter

Mærk efter hvad du føler i forhold til den følelsesmæssig kontakt til din partner. Er den tilfredsstillende eller er du ofte ulykkelig.

  • Vælg din partner med forsigtighed

Føler du ikke, at dit liv med din partner er tilfredsstillende, men derimod ulykkeligt, skal du måske have hjælp til at afslutte forholdet.

Er du i tvivl om, du skal blive i dit nuværende parforhold trods manglende empati, er du altid velkommen til at kontakte mig. I et terapiforløb, kan vi sammen finde frem til, hvad der vil være det bedste for dig og din fremtid. Du behøver ikke finde overskuddet og overblikket frem, før du kontakter mig. Jeg lytter til din situation og sammen planlægger vi et forløb, som vil være bedst egnet til dig.

Menu