facebook pixel

Psykisk vold

Psykisk vold kan være mindst lige så nedbrydende som fysisk vold, men den bliver ofte overset. Volden kan være psykisk, som for eksempel når din partner eller et familiemedlem gentagne gange er dominerende og kontrollerende.

Det kan også være ydmygelser, undertrykkelse, grov nedvurdering eller at få trusler om fysisk vold. Psykisk vold kan også være, hvis du bliver forhindret i at tage en uddannelse/arbejde, bliver tvunget til ægteskab eller bliver isoleret fra venner og familie.

Hvad er psykisk vold?

Når det kommer til psykisk vold, er der ikke nogen decideret facitliste over, hvad det helt præcist er. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre oplever, at den psykiske vold også fører til fysisk vold eller seksualiseret vold.

Derudover kan grænserne til psykisk vold være uklare, da voldsformen ofte overlapper med andre former for vold så som økonomisk vold, negativ social kontrol, digital vold og stalking.

Er du i tvivl om, hvad det er, du helt præcist oplever? Så er det helt normalt, når man er udsat for psykisk vold. Dog er der nogle kendetegn, som du måske kan nikke genkendende til, da det ofte er i forhold til den adfærd og de handlinger, som du kan blive udsat for.

Her er en række faresignaler på psykisk vold, som kan hjælpe dig med at vurdere om du selv, eller en du kender, måske er udsat for psykisk vold:

 • Din partner manipulerer eller kontrollerer dig.
 • Din partner vil bestemme hvem du ser, hvad du har på og hvad du spiser.
 • Din partner ydmyger og håner dig.
 • Din partner truer med at ødelægge nogle af dine ting
 • Din partner tjekker din mobil eller sociale profiler som Facebook, Instagram osv.
 • Din partner kalder dig øgenavne.
 • Du isolerer dig fra venner og familie.
 • Din partner ringer konstant eller skriver hele tiden, når I ikke er sammen.
 • Din partner bliver sur, hvis du ikke svarer på beskeder med det samme.
 • Din partner bliver sur, hvis du ikke ønsker at have sex.
 • Du skal gå på listefødder for at undgå, at din partner pludselig får et raserianfald.
 • Du oplever dig selv som svagere, end du har været før.
 • Du udsættes for psykisk manipulation, der får dig til at tvivle på dig selv og din mentale sundhed.
 • Du gør ting, som du ikke har lyst til for at gøre din partner tilfreds.
 • Du føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit parforhold.
Læs også  Problemer i parforholdet

Psykisk vold definition

Psykisk vold er et samfundsmæssigt problem, som har sundhedsmæssige, økonomiske og sociale omkostninger og som forekommer på tværs af køn, kulturer og socioøkonomiske samfundslag.

Psykisk vold kan blandt andet være i form af trusler om fysisk eller psykisk vold, truende og/eller krænkende adfærd, sexchikane, stalking, fjendtlighed, nedgørelse, manipulering og lignende.

Trusler og anden krænkende adfærd kan fremsættes på flere forskellige måder. For eksempel kan du opleve, at din partner forsøger at isolere dig fra venner og familie. Du kan også opleve, at du bliver truet.

En trussel kan for eksempel være, at du ikke får lov til at se din familie, eller at personen vil skade dig, dine kære eller sig selv, hvis du forlader ham eller hende.

Det kan også være, at du gang på gang bliver ydmyget for eksempel ved at blive kaldt negative øgenavne, eller at du konstant bliver ignoreret, kritiseret eller beskyldt for at være utro eller at du er psykisk ustabil.

Psykisk vold bliver ofte overset, selvom det er den mest udbredte form indenfor vold.

Psykisk vold mod kvinder

Som udgangspunkt kan psykisk vold ramme os alle, men flest kvinder er udsat.

Når man er udsat for psykisk vold, enten i et parforhold, på arbejdspladsen eller i familiære relationer, føler man hele tiden, at man ikke er god nok, fordi uanset hvad man gør, ikke kan leve op til forventningerne.

Kvinder der bliver udsat for psykisk vold, har store konsekvenser for selvværdet og det kan føre til både angst og depression.

Psykisk vold mod mænd

Det er ikke kun kvinder, der bliver udsat for vold i hjemmet. Mænd bliver også udsat for partnervold, og det er ofte psykisk vold, der rammer dem hårdest.

Det kan for eksempel være kritik af seksuelle præstationer at blive nedgjort foran andre, trusler om ikke at få lov at se børnene, når forholdet til børnenes mor går i stykker osv.

Læs også  Skilsmisse – hvad nu?

Dette er blot nogle af de nedværdigende situationer, der kendetegner psykisk vold, som mænd kan være udsat for i et parforhold. Selvom mænd også bliver udsat for fysisk, seksuel og økonomisk vold, så er det den psykiske vold, der rammer dem hårdest.

Psykisk vold i parforhold

Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold i Danmark. Ofte udvikler psykisk vold sig til et mønster, hvor partneren begrænser den måde, som den udsatte lever på. Det kan for eksempel være gentagende gange at:

 • Kontrollere hvem partneren må ses sammen med.
 • Bestemme partnerens tøjvalg.
 • Manipulere, krænke eller nedværdige sin partner.
 • Presse partneren til sex, selvom han eller hun ikke har lyst.
 • True med at skade sig selv eller andre, hvis partneren vil stoppe forholdet.
 • Læse partnerens sms´er eller tjekke profiler og adfærd på sociale medier.

At komme ud af et psykisk voldeligt parforhold handler om at indse, at man fortjener bedre end det nuværende. Der er også hensyn at tage til den voldelige partner, der højst sandsynligt vil reagere voldsomt, hvis du bryder forholdet. Som udgangspunkt er det vigtigt at fokusere på at hjælpe sig selv for at overleve.

Konsekvenser af psykisk vold

Psykisk vold har alvorlige konsekvenser. Når en person gang på gang bliver udsat for krænkelser, nedgørelse og trusler, bliver selvtilliden påvirket og evnen til at klare sig selv forværres.

Hvor fysisk vold er let at få øje på, da man får synlige sår og ar på kroppen, så efterlader psykisk vold sig ikke tydelige spor, men giver derimod ar på sjælen og mindreværdsfølelse.

Konsekvenserne er ikke ens for alle og afhænger af, hvor alvorlige og hyppige overgrebene er. Ofte foregår volden i omgivelser, som for eksempel i et parforhold eller ægteskab, som ellers skulle være trygt og positivt at være i.

Kvinder der har været udsat for psykisk vold, kan få påvirket deres fertilitet. Derudover er angst, depression og PTSD typiske senfølger af psykisk vold. Hertil kommer mange fysiske symptomer, fordi offeret længe har undertrykt sine følelser. Mange har søvnforstyrrelser, får udslæt, svinger i vægt eller får dårlig fordøjelse, når de så endelig begynder at mærke sig selv igen efter at være kommet ud af forholdet.

Læs også  Mobiltelefon, vrede og jalousi - jeg kan snart ik' mere

Selvom man forlader partneren, forsvinder de negative konsekvenser nødvendigvis ikke. Nogle, som har været i et forhold med psykisk vold, kan efterfølgende have svært ved at tilknytte sig en ny partner.

Tegn på psykisk vold

Selvom psykisk vold ikke kan ses, så kan den være mindst lige så skadelig som fysisk vold. Psykisk vold er en ødelæggende og meget alvorlig form for vold, der langsomt men sikkert dræner dem, der er udsat for det. Det dræner både energi, livsglæde og troen på sig selv.

Udsættes du over længere tid og gentagne gange for psykisk vold, vil din livsglæde, dit velbefindende og din sundhed langsomt men sikkert nedbrydes og det vil føre dig ned i et mørkt hul af massiv selvkritik, skam og skyld.

Her er en række kendetegn på psykisk vold, som kan være med til at vurdere, om du eller en du kender, måske er udsat for psykisk vold. Det er for eksempel, hvis et forhold udvikler sig til et mønster med:

 • Trusler
 • Manipulering
 • Nedgørelse
 • Hån
 • Kritik
 • Afvisninger
 • Tavshed
 • Fjendtlighed
 • Ydmygelser

Psykisk vold i hjemmet

Der findes flere forskellige former for psykisk vold. Det kan både være ens partner, der udøver psykisk vold, det kan være ens forældre, ens søskende osv. Det kan også være, at man er vidne til psykisk vold i hjemmet.

Børn er utrolig udsatte, når der er vold i hjemmet – dette gælder også psykisk vold overfor mor, far eller dem selv. Der er en del opmærksomhed omkring de børn, der er direkte udsat for vold i hjemmet, men ofte bliver de børn der oplever psykisk vold mod deres forældre glemt. Disse børn får ofte reaktioner senere i livet. Det kan for eksempel være angst, depression eller PTSD (Posttraumatisk stress).

Er du eller kender du en, der er udsat for psykisk vold i hjemmet, så søg hjælp. Der er ingen der er tjent med at leve i et hjem med nogen former for vold.

Menu