facebook pixel

Skilsmisse – hvad nu?

Det er sjældent let at skulle igennem en skilsmisse. Det er uanset om man selv eller ens partner har valgt det, eller man er blevet enige om at gå fra hinanden. Hvis en skilsmisse sker efter mange års samliv, betyder det et opbrud i hele ens tilværelse. Forholdet til resten af familien, vennekredsen, boligforhold, økonomi og ferievaner bliver berørt.

For nogle kommer meddelelsen fra ægtefællen om, at han eller hun vil skilles som et chok. I sådanne tilfælde vil man komme ind i en fase med et kaos af følelser af for eksempel vrede, sorg, skyld, skam og frygt. Samtidig forsøger man at finde en sammenhæng i det, der nu er sket.

For den som har taget beslutningen omkring at ville lade sig skille, vil der ofte være en blanding af sorg, lettelse og stærke selvbebrejdelser over at gøre et andet menneske ondt – særligt én man har elsket højt. Har man børn sammen, er det en ekstra svær proces at gå fra hinanden, da man mister familielivet sammen og den ene part måske mister hverdagen sammen med børnene.

Hvorfor bliver man skilt?

Der kan være rigtig mange grunde til skilsmisse,  men for langt de fleste er grunden, tab af kontakt, tab af intimitet og alt for meget travlhed og gøremål. Alt lige fra det meget dramatiske og traumatiske til en mere fredelig proces, hvor begge parter erkender, at de er vokset fra hinanden som ægtefæller, men hvor de sagtens kan holde forbindelsen til hinanden som venner – ikke mindst for børnenes skyld, hvis der er fælles børn.

For yngre mennesker kan det være en stor omvæltning at blive forældre, og det kan komme bag på én, hvor store krav familielivet i virkeligheden stiller. Hverdagen med bleer og børn der skal hentes og bringes, samtidig med at uddannelse og arbejde skal passes, kan hurtigt kvæle romantikken i parforholdet. De barske realiteter med syge børn, de mange hverdagsgøremål osv., kan ikke leve op til de idylliske forestillinger man har, inden alting bliver hverdag.

Læs også  Problemer i parforholdet

Når beslutningen er taget

Er jeres skilsmisse blevet en realitet, og står du nu i en situation, som du har svært ved at se dig ud af, samtidig med at dine følelser er splittet og i oprør? Uanset om du selv har truffet beslutningen, eller din tidligere samlever har taget valget, så er der rigtig mange spørgsmål, som du har svært ved at finde svar på her og nu.

For mange kan en skilsmisse være en falliterklæring, da det ikke ligefrem var det, man troede, man gik ind til, da man fandt sammen som partnere. Det er samtidig en afslutning på en masse godt, som I havde sammen en gang og en masse gode minder, som I for altid vil have sammen. Når man siger farvel til sin partner og skal skilles, siger man samtidig også farvel til de fælles drømme og den hverdag, som I har skabt sammen – og måske endda holder rigtig meget af.

Dog er en skilsmisse også en ny begyndelse. Den er starten på noget nyt og måske på sigt også noget bedre, selvom det kan være svært at se her og nu.

Når beslutningen om at I skal skilles, er taget, kan det være svært at se igennem for tårer, sorg og frustrationer. Det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til at reflektere over det – uanset om det er dig eller din partner, der har taget den endelige beslutning. Kan I tale sammen på en ordentlig og respektfuld måde, er det et stort skridt til at komme videre efter en skilsmisse.

Selvom det gør ondt, er det nemlig vigtigt, at I sammen når til enighed om, hvad der skal ske fremadrettet med børn, bolig osv. så snart I kan. Herefter vil de praktiske ting ikke fylde så meget mere, og I vil derfor kunne give plads til jeres følelser, så I kan begynde at håndtere dem.

Reaktioner efter en skilsmisse

Hvis ens partner har forladt én til fordel for en anden eller af andre grunde, er selvværdet ofte helt i bund, og samtidig er gulvtæppet blevet revet væk under én. Man vil ofte blive ramt af en eller flere ting på én gang som for eksempel:

 • Depression
 • Mindreværd
 • Tomhedsfølelse
 • Hævntørst
 • Forvirring
 • Skam
 • Skyld og selvbebrejdelse
 • Vrede
 • Frygt for fremtiden
 • Sorg
 • Ensomhedsfølelse
 • Identitetskrise
 • Følelsesmæssig lammelse ved at man ikke rigtig kan mærke noget
Læs også  Utroskab og brast kærlighed

Du kan derfor have:

 • Behov for at isolere dig
 • Have svært ved at redefinere din identitet fra partner til single
 • Spørgsmål som: gjorde jeg det rigtige? Kan være noget, der fylder
 • Tanker om hvad du gerne vil med dig selv og dit liv kører rundt

Hvordan kommer man igennem en skilsmisse?

Det kan virke uoverskueligt at skulle videre efter en skilsmisse. Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads og en masse tanker og følelser, der skal bearbejdes. Det kan derfor være svært at se lyset forude og finde sig selv igen.

Ingen mennesker er ens, og derfor er det også individuelt, hvordan en skilsmisse opleves. Der findes derfor ikke en endegyldig opskrift på, hvordan lige præcis du kommer videre efter en skilsmisse. Dog er følelsen af tab, sorg, svigt og stress ofte karakteristiske hos de fleste, der gennemgår en skilsmisse. Det er derfor også vigtigt at vide, at der i dag findes mange former for professionel hjælp til dig, der gennemgår sorgfulde livsomvæltninger. For nogle kan det være lettende at rådføre sig med en professionel parterapeut, der kan hjælpe til med både den praktiske håndtering og de mere psykologiske aspekter.

Kommer jeg nogensinde videre?

Ved en skilsmisse er der både tale om brud og store livsforandringer, som kan være forbundet med sorg og usikkerhed omkring, hvad fremtiden bringer.

Efter en skilsmisse er der ofte en masse juridiske og økonomiske forhold, der skal bringes på plads. Derudover skal man som regel gennem en sorgproces, hvor man bearbejder sit tab og med tiden få skabt sig en ny tilværelse.

Læs også  Bedre parforhold

Ud over hjælp fra familie, venner og eventuelt en terapeut, kan følgende aktiviteter hjælpe dig tilbage på sporet, hvis du står midt i en skilsmisse. Her kan følgende muligvis være en hjælp for dig, så du ikke bare sidder i en konstant sorg:

 • Motion
 • Fritidsinteresser eller hobbyer
 • Støttegrupper
 • Kulturoplevelser
 • Rejser
 • Gåture i naturen
 • Meningsfuldt arbejde

Støtte fra familie og venner er meget værdifuldt, når man står midt i en krise, men det er desværre ikke altid nok, og ikke alle har et stærkt netværk af forstående og lyttende mennesker omkring sig. Der kan derfor være brug for at opsøge en professionel terapeut, som kan hjælpe dig på rette spor. Terapien kan medvirke til, at man ikke alene kommer igennem skilsmissen, men at den også bliver en psykologisk vækstproces.

I terapi kan man

 • Få udtrykt sine tanker og følelser
 • Få hjælp til at normalisere sine tanker og følelser, som man måske ikke har oplevet før
 • Arbejder med de begrænsende forestillinger, som påvirker én i den negative retning
 • Investere sin følelsesmæssige energi i nye områder i livet
 • Finde styrken til at lære sig nye og nødvendige færdigheder
 • Arbejde med at blive bedre til at rumme de mange følelser, som man gennemgår

Få hjælp til at komme videre

Har du svært ved at slippe tanken om din tidligere partner eller acceptere, at I skal skilles? Så kan de være gavnligt at tale med nogen om det.

Her er en parterapeut en god sparringspartner, da vedkommende kan stille dig de rigtige spørgsmål, som kan få dig til at reflektere og med tiden slippe skuffelsen, sorgen, vreden og eventuel jalousi. På den måde kommer du videre efter en skilsmisse på en god måde, som både påvirker jeres fælles børn og et fremtidigt forhold til en ny partner i en positiv retning.

Skilsmisse er en proces der tager tid – og det er helt okay. Husk derfor på at intet varer ved – heller ikke den situation eller tilstand du er i lige nu!

Menu