facebook pixel

Utroskab og brast kærlighed

Undersøgelser viser, at 30-50% af alle mennesker er utro i deres parforhold, og mange går fra hinanden, fordi bedraget er for svært at tilgive og komme videre efter. Også par der elsker hinanden og gerne vil blive i deres forhold, har affærer. Utroskab er altså ikke altid et tegn på, at forholdet er dårligt. Utroskab handler derimod ofte mere om en selv end om partneres fejl og mangler.

Utroskab er noget af det sværeste, vi kan komme ud for i vores parforhold. Det er det ultimative svigt, og en masse ubesvarede spørgsmål vil følge efter at have oplevet denne form for tillidsbrud.

Efter utroskab vil alt i forholdet ofte være vendt op og ned, den virkelighed du kendte før, og var vant til, er pludselig en helt anden. Netop derfor er utroskab og brast kærlighed en af de stressfaktorer, som påvirker os mest.

Selvom du går igennem en hård tid efter utroskab, betyder det ikke nødvendigvis et brud. Parterapi kan hjælpe jer begge med at forstå, hvorfor I havnede i den situation. En del af de par, der via parterapi kommer igennem krisen sammen, vælger at blive sammen og kæmpe for parforholdet.

Hvorfor er man utro?

Når man har været udsat for utroskab fra sin partner, er der mange ubesvarede spørgsmål der trænger sig på; Hvorfor? Var det min skyld? Hvordan kunne du gøre det? Kan vi blive en familie igen? Hvordan vil verden nu se mig?

Utroskab opstår sjældent som en pludselig indskydelse en sen nattetime eller som en uskyldig flirt på arbejdspladsen, der leder til mere. Utroskab kommer oftest indefra som resultat af et uopfyldt behov i parforholdet eller i forhold til sig selv.

Vi lever i en tid, hvor alt skal gå hurtigt, og vi oplever en stigende pres på at være en bedre udgave af os selv. Det er derfor ikke altid, at vi stopper op og mærker efter, hvilke behov vi har. Vi er derfor heller ikke altid opmærksomme på, at vi er på vej ind i en relation, som potentielt kan ødelægge parforholdet.

Reaktioner efter utroskab

Når utroskab er kommet frem i dagens lys, kan reaktionerne være meget forskellige fra person til person. Dog er der nogle typiske kendetegn, som er gode at kende til.

Læs også  Kan mangel på empati i parforhold reddes?

I en krise efter utroskab kan du opleve et eller flere af følgende symptomer og reaktioner:

  • Angst og uro
  • Ubehag i kroppen
  • Voldsomme følelsesudbrud
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetitløshed
  • Vrede og irritation
  • Undgåelse
  • Koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder
  • Skyld og skam
  • Jalousi og kontrol

Oplever du en eller flere af følgende symptomer og reaktioner efter utroskab, kan Emdr være en god terapiform. Emdr er en hjælp til at få fortiden til at forblive fortid, så du bedre kan forholde dig til nutiden og derved komme videre, efter din partner har været dig utro.

Tilgivelse af utroskab

I de parforhold hvor man beslutter sig for at fortsætte forholdet, på trods af den ene parts utroskab, vil der naturligt følge en lang og svær periode for begge parter. Den utro part er ofte fyldt med skyld og skam, og kæmper for at genvinde partnerens tillid, og har på ingen måder lyst til at tale om utroskaben.

Derimod har partneren, som føler sig svigtet, brug for at stille spørgsmål igen og igen, og vil kæmpe med tilbagevendende følelser af mistro, vrede, tvivl og sårbarhed.

I denne fase kan det være en god idé at aftale et tidsrum, hvor der ”må” tales, om det der er sket, hvor resten af tiden skal gå med de ting, der er rart, sjovt, skaber intimitet osv.

På et tidspunkt er tilgivelsen vigtig for begge parter, for at man kan komme videre. Tilgivelse er ikke at sige direkte, at det er i orden, det der skete, men at sige til den utro part, at det gør ondt, men jeg tilgiver dig og vil vores parforhold. Tilgivelse kan ikke forceres, men er noget, der kommer, når partneren er klar til det.

Det kan du gøre for at forebygge utroskab

I det moderne samfund har vi store forventninger til hinanden, til livet og ikke mindst til vores partnere og vores parforhold. De fleste har en meget idyllisk idé om, hvordan det perfekte parforhold skal være. Vi skal være hinandens bedste ven, hede elsker og medforælder. Den forestilling er desværre bare ikke særlig realistisk, og det er svært for ethvert forhold at leve op til de høje forventninger. I stedet bliver denne idealforestilling ofte en kilde til ulykkelighed, selvransagelse og kritik af partneren. Idéen om den eneste ene og den perfekte kærlighed bidrager derfor til et højt antal skilsmisser og utroskab.

Læs også  Skilsmisse – hvad nu?

Det I kan gøre, er at forsøge at blive mere realistisk omkring de forventninger, I har til hinanden. I et parforhold er det vigtigt at kunne gå på kompromis og være villig til at udsætte sine egne behov. En forelskelse varer i gennemsnit 1,5 – 2 år og den er i høj grad med til at kickstarte parforholdet. Men som tiden går, skal forelskelsen erstattes af en grundlæggende holdning om at ville hinanden og at ville parforholdet – også i de svære perioder.

Det handler om at træffe et bevidst valg om at give hinanden ubetinget kærlighed og udvise omsorg i parforholdet. Den spontane utroskab opstår ofte som en reaktion på at føle sig overset, og når man pludselig får opmærksomhed fra en anden, der værdsætter ens personlighed og egenskaber, så kan selv de mest loyale blive utro.

Den bedste måde at forebygge utroskab er at drage den nødvendige omsorg overfor hinden og overfor parforholdet. Dette er bare problematisk, hvis det forventes, at ens partner er den perfekte eneste ene 24 timer i døgnet. Derved er det kun den ene part i parforholdet, der skal være perfekt hele tiden – og det er ikke holdbart i længden.

Genvind tilliden efter utroskab

Fælles for alle typer og grader af utroskab er, at de overtræder partnerens grænser. Der er tale om en meget følsom afgrænsning, og det er vigtigt, at begge parter i et forhold er opmærksomme på hinandens grænser, da utroskab giver en ubehagelig følelse af svigt og tillidsbrud.

Der er mange par, der har svært ved at komme videre i forholdet efter at have oplevet utroskab, fordi noget meget vigtigt er gået tabt – nemlig tilliden. Det kan være særdeles vanskeligt at genskabe den tillid, som er et vigtigt fundament for et velfungerende parforhold, når den ene part har været utro. Men hvis I begge er indstillet på at få forholdet tilbage på rette spor, kan parterapi København være vejen at gå.

Læs også  Psykisk vold

Hvordan kan en parterapeut hjælpe jer videre efter utroskab?

Der findes overordnet tre forskellige måder, som I kan håndtere utroskab, igennem: tilgivelse, forståelse eller brud.

Tilgivelse:

Det kan være svært at tilgive utroskab. Ofte tilgives utroskab, fordi kærligheden til partneren er langt større end det svigt, som man har oplevet, eller fordi man vejer familien højest og tager hensyn til dem. Uanset hvad grunden er, vil det være vigtigt, at tilliden bliver genoprettet, så I som par kan se fremad. Det vil en parterapeut kunne hjælpe jer med.

Forståelse:

Utroskab er ofte et tegn på, at alt ikke er, som det skal være. Der kan være nogle behov, der i lang tid er blevet tilsidesat eller undertrykt. Det kan for eksempel være behovet for at blive set, hørt eller at blive anerkendt. Et behov som den utro ikke har kunnet finde andre muligheder for at få opfyldt end at søge andetsteds.
I parforhold hvor der har været utroskab, ses der ofte to personer, der begge er bærer på sorg, fortvivlelse og afmagt. Med hjælp fra en EFT terapeut bliver der fokuseret på at skabe en konstruktiv dialog med fokus på accept, forståelse og genoprettelse af tillid.

Brud

Uanset hvor svært det er, og hvor kaotisk det kan være for en familie, der står midt i en krise, hvor utroskab har sat en sort sky over hjemmet, så er der for langt de fleste par et håb om at komme videre sammen eller at få etableret et godt samarbejde omkring børnene og derved komme videre hver for sig.
I nogle tilfælde kan svigtet have været så stort, at der ikke er noget at gøre for at bevare forholdet. Det kan også have været den sidste dråbe, der har fået bægeret til at flyde over. I det tilfælde kan parterapi hjælpe jer med at få skabt et godt forældresamarbejde, hvis I har børn sammen.

Håber, at du i dette indlæg har fået indblik i, hvordan I kan komme videre efter utroskab, så I igen kan genvinde kærligheden – sammen eller hver for sig.

Menu